Nieuwsbericht Bestemmingsplan Zuid-West onherroepelijk

Gepubliceerd op: 05 maart 2014 00:00

Op 16 december 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Zuid-West vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is geen beroep ingediend bij de Raad van State.  Daarmee is bestemmingsplan Zuid-West onherroepelijk geworden vanaf 13 februari 2014. Het bestemmingsplan is daarmee definitief het geldende bestemmingsplan. De voorheen geldende bestemmingsplannen binnen het plangebied komen te vervallen. Het plangebied betreft (een gedeelte van) de wijken: Ouderzorg, Zijlkwartier, Burgen en de Steinen.

Waar vind ik het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Zuid-West en het raadsbesluit zijn te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0547.BPzuidwest-VG01). Tevens is een pdf-versie te vinden op de gemeentelijke website http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPzuidwest-VG01.

Informatie
Het bestemmingsplan kunt u ook raadplegen in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Voor informatie over het bestemmingsplan en vergunningaanvragen kunt u terecht bij de afdeling gemeentewinkel, telefoonnummer (071) 54 58 500 of per email info@leiderdorp.nl.