Nieuwsbericht Bestuur Oude Rijnzone stemt in met aankoop Vliko-terrein

Gepubliceerd op: 24 januari 2014 00:00

Het bestuur van de Oude Rijnzone heeft ingestemd met een bijdrage uit het regionaal investeringsfonds Oude Rijnzone om het perceel en de opstallen van Vliko te kunnen kopen. Daarmee is de weg vrijgekomen om het bedrijventerrein Lage Zijde te herstructureren.

De gemeente Leiderdorp heeft met de directie van Vliko eind 2013 overeenstemming bereikt over de aankoop van het terrein. In 2016 verhuist het bedrijf naar verwachting naar het bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude. Met de verplaatsing van Vliko en de bijbehorende herstructurering van het bedrijventerrein wordt een belangrijke stap gezet in het teruggeven van het terrein aan de natuur. Dit is een belangrijke doelstelling binnen de Oude Rijnzone. De verhuizing van Vliko betekent ook een sterke vermindering van de verkeershinder in de kernen van Leiderdorp en Koudekerk aan den Rijn.

Blij met besluit
Gedeputeerde De Bondt: "Ik ben blij dat met het besluit van het bestuur van de Oude Rijnzone in Leiderdorp een belangrijke stap kan worden gezet. De verplaatsing van Vliko naar een andere locatie is een jarenlange wens vanuit de overheden. Door samenwerking in de Oude Rijnzone zijn we in staat geweest een grote bijdrage hieraan te leveren. De leefbaarheid voor de bewoners aan de noordkant van de Oude Rijn verbetert, mede doordat de vele vrachtwagens van Vliko niet meer door de smalle straten van Koudekerk aan den Rijn en Leiderdorp hoeven te rijden."

Oude Rijnzone
De gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Leiderdorp, Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland zorgen samen voor een grondige opknapbeurt van de Oude Rijnzone. Zo blijft het gebied aantrekkelijk voor bewoners en ondernemers. Over tien jaar is de Oude Rijnzone flink opgeknapt met een evenwichtige verdeling van de ruimte zodat mensen er prettig kunnen wonen, werken en recreëren.
Om alle opgaven te realiseren is een investeringsfonds opgezet. Daarin dragen de deelnemende gemeenten, de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) bij.