Nieuwsbericht Bestuurders met ondernemers in gesprek over kansen winkelgebieden Leidse regio

Gepubliceerd op: 06 april 2015 13:30

Werkatelier retailvisie 1 april 2015

Wethouders Economie en diverse bestuurders uit Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude hebben op 1 april 2015 met ondernemers gesproken over de kansen voor winkels en winkelgebieden in de Leidse regio. Meer dan 150 ondernemers gaven gehoor aan de uitnodiging. De bijeenkomst maakt onderdeel uit van een project om te komen tot een breed gedragen retailvisie voor de Leidse Regio.

Het bureau Retail Management Center (RMC) presenteerden hun analyse over de retail en de toekomstbestendigheid ervan in de regio. RMC heeft de aanwezigen meegenomen in de trends en in het gedrag van consumenten. RMC is van mening dat de regio moet focussen op minder, maar sterke winkelgebieden. Er is een analyse van de 41 winkelgebieden en 10 losstaande winkels gemaakt. Per type winkelgebied heeft het bureau handvatten voor de toekomst geboden. Daarnaast heeft RMC de sterke en minder sterke punten per winkelgebied in kaart gebracht. Hieruit komt een lijst van 30 winkelgebieden voort die belangrijk zijn voor het voorzieningenniveau van de inwoners van de Leidse regio. Dat betekent niet dat andere winkelgebieden geen aandacht verdienen. Ondernemers hebben tijdens de bijeenkomst aangegeven dat ze samen met gemeenten toekomstkansen willen zoeken en verzilveren.

Wethouder Robert Strijk (voorzitter Stuurgroep Economie071 en wethouder Economie in Leiden): "Ik vind het goed dat de bestuurders in de regio dit proces met open vizier in gaan, maar ben vooral ook blij met de grote betrokkenheid die ondernemers ook deze avond weer hebben laten zien. Het is belangrijk dat we ruimte geven aan een ieders belang met als eindresultaat een breed gedragen visie die voor de regio de beste kansen biedt. Wij nodigen ondernemers uit om hierover met ons en met elkaar mee te praten."

Retailvisie
De retailvisie heeft tot doel te komen tot een vitaal en gezonde economische regio met een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor ondernemers en aantrekkelijke winkelgebieden voor de inwoners in de regio. Ondernemers, van winkelier tot vastgoedeigenaar, hebben te maken met ontwikkelingen die een grote impact hebben op bestaande winkels en winkelcentra. Voor een sterk winkellandschap moeten er keuzes worden gemaakt. Daarom werken de gemeenten en ondernemers samen aan regionaal toekomstplan voor de retail.

Meer informatie www.economie071.nl/retailvisie

De regionale Retailvisie is een onderdeel van de Economische Agenda Leidse regio en wordt in opdracht van programmabureau Economie071 opgesteld. Economie071 is een samenwerkingsverband van gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen uit Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude om de economie in de regio te versterken.