Nieuwsbericht Beter leren lezen en schrijven

Gepubliceerd op: 20 mei 2014 00:00

Onze gemeente is bondgenoot van het regionaal bondgenootschap geletterdheid Holland Rijnland. Gezamenlijk hebben we daar voor 3 jaar een convenant getekend. In het convenant spraken we af om samen de laaggeletterdheid in onze regio te bestrijden bijvoorbeeld door laaggeletterde inwoners te verwijzen naar een lees-en schrijfcursus.

Cursusaanbod

ROC ID College en ROC Leiden hebben lees- en schrijfcursussen voor volwassenen vanaf 18 jaar ontwikkeld. Na zo’n cursus kunnen deelnemers beter lezen, schrijven en rekenen. De lessen zijn zowel overdag als ’s avonds in kleine groepen met aandacht voor iedereen. In de lessen worden ook computers gebruikt.

Kent u mensen die belangstelling hebben voor een cursus om beter te leren lezen, schrijven en rekenen? Geef dan het volgende telefoonnummer voor informatie en aanmelding aan hen door: 0800 023 4444.

Holland-Rijnland