Nieuwsbericht Betrokken bij uw wijk

Gepubliceerd op: 14 december 2011 00:00

Burgemeester en wethouders wandelden door uw buurt

Het college heeft dit jaar met veel plezier door het dorp gewandeld. In 16 wandelingen werd het college door inwoners rondgeleid in hun wijk. Inwoners lieten hun wijk zien en wezen het college op de pluspunten in hun buurt, maar ook op wat zij als minder positief ervaren.

Naast het elkaar ontmoeten, hebben de wijkwandelingen ook geleid tot een aantal aanpassingen in de buitenruimte die een direct resultaat hebben opgeleverd voor de direct betrokken bewoners. Voorbeelden hiervan zijn het verplaatsen van een depotdog (beter gebruik), (ver)plaatsen van borden om op die manier de situatie te verduidelijken en veiliger te maken of de aanleg van een tegelpad voor betere bereikbaarheid. Op www.leiderdorp.nl onder Bestuur & Organisatie – wijkwandelingen vindt u de verslagen van de wandelingen, YouTube filmpjes en de actielijsten en hoe de acties zijn afgehandeld.

Wijkwethouders

Wethouder Leo Maat is coördinerend wethouder wijkgericht werken. Na de wijkwandelingen heeft het college besloten dat de andere wethouders wethouder worden van een wijk. Wethouder Herbert Zilverentant van de wijk Noordoost, Michiel van der Eng van de wijk Zuid en Kees Wassenaar van de wijk Noordwest. Zij gaan regelmatig de wijkoverleggen bijwonen en zijn het aanspreekpunt voor de wijk.

Wijkoverleg in uw wijk

Wordt uw straat opnieuw ingericht en heeft u daar ideeën over of wilt u er over meepraten? Neem dan contact op met de wijkregisseur. Zij kan u in contact brengen met de personen die in uw wijk deelnemen aan het wijkoverleg. U kunt er uiteraard ook voor kiezen zelf aan te sluiten bij een wijkoverleg. Leiderdorp is verdeeld in drie wijken. Ieder kwartaal is er een wijkoverleg. Wie doen daar aan mee? Leden van een bewonerscommissie, huurders, particulieren, organisaties, wethouder wijkgericht werken Leo Maat, de wijkregisseur, een werkleider uitvoering, een medewerker handhaving & toezicht en ook de wijkagent.

Bij een wijkoverleg is de mogelijkheid vragen te stellen, maar ook opmerkingen te maken  over projecten in de buurt. Vragen die niet direct beantwoord kunnen worden, noteert de wijkregisseur en worden teruggekoppeld naar de medewerker van de gemeente die over het desbetreffende onderwerp gaat. Het is de bedoeling dat de bewoner hierdoor een indruk krijgt over wat de gemeente doet voor zijn leefomgeving. De gemeente krijgt op haar beurt een indruk van wat er speelt in uw wijk.

Informatie
Voor vragen, informatie of aanmelden voor het wijkoverleg kunt u contact opnemen met Carla Rijling (071) 54 58 573 of via e-mail crijling@leiderdorp.nl

Wijkregie

Carla Rijling is de wijkregisseur bij de gemeente Leiderdorp. In die rol is zij de contactpersoon voor de deelnemers van het wijkoverleg en de gemeente. Zij pikt vragen en signalen op die uit het wijkoverleg naar voren komen en neemt die actiepunten mee naar de juiste personen binnen de gemeentelijke organisatie. “Op deze manier kunnen de vragen die er zijn over de stand van zaken van de werkzaamheden in de woonomgeving direct gesteld worden. Het is belangrijk dat mensen een aanspreekpunt hebben. Bewoners kunnen dan hun vragen kwijt en een reactie en mening geven over bepaalde projecten. Ik ga dan op zoek naar de juiste persoon en verzamel de informatie om zo de vragen te kunnen beantwoorden”. Met de informatie die de wijkregisseur doorgeeft, krijgen bewoners beter inzicht in wat de gemeente doet voor de leefomgeving.

 

Wijkwandeling 't Heerlijk Recht kopie

wijkwandeling in 't Heerlijk Recht