Nieuwsbericht Bewoners en gemeente nemen paden, wegen en speelplaatsen onder de loep

Gepubliceerd op: 20 april 2011 00:00

beeldkwaliteit klankbordgroepbijeenkomst Hoe liggen de paden, wegen, groenperken en speelplaatsen in uw buurt erbij en hoe zou u willen dat het eruit ziet? Daarover is donderdagavond gepraat tijdens de eerste klankbordgroepbijeenkomst met de bewoners uit de wijken Voorhof, Elisabethhof en Binnenhof. In deze drie wijken wordt dit jaar een proef gehouden om aan de hand van een gekozen ‘beeldkwaliteit’ de buitenruimte te beoordelen en daar het onderhoud op af te stemmen.

De klankbordgroep bestaat uit ongeveer 20 bewoners die samen met vertegenwoordigers van de gemeente naar buiten zijn gegaan om de kwaliteit van de buitenruimte te meten. Liggen de stoeptegels bijvoorbeeld scheef of ligt een pad er keurig bij, maar zit er veel onkruid tussen de voegen. De resultaten zijn plenair besproken en er is uitleg gegeven over het feit dat aan ieder onderhoudsniveau een kostenplaatje zit. Een ‘perfecte’ straat kan vervolgens weer van invloed zijn op andere onderdelen in de openbare ruimte aangezien er wordt gewerkt met een vaststaand budget.

De gemeente wil dat zoveel mogelijk bewoners uit de proefwijken mee kunnen denken. Naast de klankbordgroep is hiervoor een online platform opgezet. Bewoners uit de wijken Voorhof, Binnenhof en Elisabethhof worden opgeroepen deel te nemen via het online platform. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden door een email te sturen met naam en adresgegevens naar Suzanne van Noorloos van de afdeling Communicatie: svannoorloos@leiderdorp.nl

 Meer informatie is te vinden op www.leiderdorp.nl/beeldkwaliteit