Nieuwsbericht Bezuinigen, maar niet de woonlasten verhogen

Gepubliceerd op: 11 juni 2020 17:05

Wethouder Daan Binnendijk presenteerde deze week de Financiële Kadernota 2021-2024 en de nota Naar een toekomstbestendige begroting aan de pers. Op 7 juli bespreekt de gemeenteraad deze financiële stukken. U kunt de vergadering live volgen via de livestream op www.raadleiderdorp.nl. Ook kunt u inspreken bij deze vergadering. U kunt u tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden via griffie@leiderdorp.nl.

Financiële Kadernota opmaat voor begroting
De Financiële Kadernota 2021-2024 is de voorloper van de begroting van de gemeente. De nota gaat in op de uitgaven en de bezuinigingen van het rijk en het effect hiervan op Leiderdorp en geeft inzicht in de verwachte financiële positie van de gemeente (met een doorkijk naar volgende jaren). Ook bevat de nota de uitgangspunten die voor de nieuwe begroting worden gehanteerd.

Met een stofkam door begroting; meer op uitgaven letten
In de nota Naar een toekomstbestendige begroting stelt het college van burgemeester en wethouders 1,5 miljoen euro aan bezuinigingen aan de gemeenteraad voor. Die bezuinigen zijn noodzakelijk om de begroting de komende jaren sluitend te maken. Om tot deze lijst aan bezuinigen te komen is iedereen die bij de gemeente werkt met een stofkam door de begroting gelopen.

Alles is ondersteboven gekeerd, opgeschud. Waar zitten mogelijkheden om geld te besparen zodat onze begroting weer op orde is voor de komende jaren? Alles is bekeken. Wij hebben ook niets op voorhand uitgesloten. En daar is een hele lijst met bezuinigingsmogelijkheden uitgekomen. U moet daar niet al teveel van opkijken. Rijp en groen, realistisch en onwenselijk, haalbaar en niet, u vindt het allemaal in deze lijst. Deze lijst is voorgelegd aan burgemeester en wethouders. Zij hebben hier een keuze uit gemaakt; bezuinigen maar niet de woonlasten verhogen. Die keuze leggen zij voor aan de gemeenteraad.

De kadernota, de volledige lijst met bezuinigingssuggesties en de voorkeurslijst van het college worden op 7 juli aan de gemeenteraad gepresenteerd. De gemeenteraad maakt de uiteindelijke keuzes waar wel of niet op wordt bespaard. De vergadering begint om 20.30 uur.

Foto raadzaal