Nieuwsbericht Bijeenkomst over de concept-duurzaamheidsagenda en toekomstscenario's afvalinzameling

Gepubliceerd op: 31 januari 2017 13:50

Donderdag 9 februari, vanaf 18.00 uur, bent u van harte welkom in het gemeentehuis van Leiderdorp samen met ons de concept duurzaamheidsagenda te bespreken. De concept duurzaamheidsagenda en het programma vindt u op www.leiderdorp.nl/duurzaam.

Toekomstscenario's afvalinzameling
Ook informeren wij u tijdens deze avond over het onderzoek naar de toekomstscenario's voor afvalinzameling in Leiderdorp. Het Rijk heeft voor de transitie van afval naar grondstof (VANG) voor 2020 ten doel gesteld dat gemeenten streven naar een vermindering van de hoeveelheid restafval. Hiertoe is op verzoek van de gemeenteraad een onderzoek uitgevoerd om de toekomstscenario's voor de afvalinzameling bij de laagbouw in beeld te brengen. Hier is een voorkeursscenario uitgekomen die tot het beste milieuresultaat leidt: het omgekeerd inzamelen, waarbij er minicontainers komen om zoveel mogelijk grondstoffen te scheiden en een ondergrondse container voor restafval.

Voordat er een voorstel wordt gedaan aan de gemeenteraad, wordt nog nader onderzoek gedaan naar onder andere de mogelijkheden voor de hoogbouw.

Een link naar het volledige onderzoeksrapport vindt u op www.leiderdorp.nl/duurzaam.

Aanmelden
U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden door een mail te sturen naar duurzaam@leiderdorp.nl.