Nieuwsbericht Bijeenkomsten over toekomst Baanderij op 11 november

Gepubliceerd op: 03 november 2021 11:10

Bedrijventerrein de Baanderij wordt een gemengd woon-werkgebied. Het toekomstbeeld is beschreven in de gebiedsvisie Baanderij, die de gemeenteraad eind 2020 vaststelde. Inmiddels is de gebiedsvisie uitgewerkt in uitgangspunten voor bouwontwikkelingen en de inrichting van de openbare ruimte. Deze uitgangspunten vormen het zogeheten ontwikkelkader. Over het ontwikkelkader organiseert de gemeente twee bijeenkomsten. 

Bewoners en omwonenden (digitaal)
Voor bewoners en omwonenden houden we op donderdagavond 11 november van 19.30 tot 21.30 uur een bijeenkomst. Tijdens de avond krijgen zij een toelichting op de uitgangspunten voor bouwontwikkelingen en de inrichting van de openbare ruimte. Ook is er gelegenheid vragen te stellen en op de uitgangspunten te reageren. U kunt zich aanmelden via gebiedsvisie-baanderij@leiderdorp.nl onder vermelding van 'Bewonersbijeenkomst Baanderij'. Graag uiterlijk dinsdag 9 november. Dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Ondernemers en eigenaren (in het gemeentehuis)
Specifiek voor ondernemers en eigenaren van de Baanderij houden we op donderdagmiddag 11 november van 16.00 tot 18.00 uur een bijeenkomst. Na een presentatie van het ontwikkelkader gaan wij graag met hen in gesprek over het toekomstige werken in de Baanderij.

U kunt zich aanmelden via gebiedsvisie-baanderij@leiderdorp.nl onder vermelding van 'Ondernemersmiddag Baanderij'. Graag uiterlijk dinsdag 9 november.