Nieuwsbericht Bomenbeleidsplan 2017

Gepubliceerd op: 09 november 2016 09:55


Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 8 november besloten het bomenbeleidsplan 2017 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Actualisatie
Het huidige bomenbeleidsplan is toe aan actualisatie. Bewoners denken steeds meer mee over de openbare ruimte. Het nieuwe Bomenbeleidsplan 2017 sluit hierbij aan. Het Bomenbeleidsplan 2017 bevat een eenduidig handelingskader voor de gemeente om te reageren op meldingen van overlast. Met dit plan wil de gemeente beter aansluiten op de gewenste situatie, waarbij we het groene karakter van ons dorp behouden door te investeren in een bomenbestand van goede kwaliteit. Het is belangrijk dat we bomen voldoende ruimte kunnen bieden om uit te groeien tot gezonde en mooie bomen. Zo kan het bomenbestand in Leiderdorp bijdragen aan een fijne leefomgeving.

Bijzondere situaties
Bomen hebben een positieve uitwerking op de leefomgeving, maar kunnen in specifieke gevallen als overlast worden ervaren. In het nieuwe bomenbeleidsplan zijn de criteria op basis waarvan de bomen eventueel verwijderd kunnen worden in lijn gebracht met ervaringen uit de praktijk. Gebleken is dat het huidige bomenbeleid onvoldoende mogelijkheden biedt om in te kunnen spelen op bijzondere situaties. Bijvoorbeeld het ontnemen van teveel daglicht of het aantrekken van ongewenste insecten die het woongenot dermate negatief beïnvloeden dat het als zware overlast wordt gezien. Door te investeren in kwaliteit zorgen we voor een veilig, gezond, duurzaam en mooi bomenbestand.

Het nieuwe bomenbeleidsplan wordt naar verwachting op 6 december 2016 besproken in het politiek forum. Klik hier om het bomenbeleidsplan in te zien.