Nieuwsbericht Bomenbeleidsplan 2017

Gepubliceerd op: 17 mei 2017 11:00

Het college van burgemeester en wethouders heeft het bomenbeleidsplan 2017 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Maandag 22 mei bespreekt het Politiek Forum het plan.

Actualisatie
Het huidige bomenbeleidsplan is toe aan actualisatie. Bewoners denken steeds meer mee over de openbare ruimte. Het nieuwe Bomenbeleidsplan 2017 sluit hierbij aan. Doel van het plan is het groene karakter van ons dorp te behouden door te investeren in een bomenbestand van goede kwaliteit. Het is belangrijk dat bomen voldoende ruimte krijgen om uit te groeien tot gezonde en mooie bomen. Zo kan het bomenbestand in Leiderdorp bijdragen aan een fijne leefomgeving.

Bijzondere situaties
Bomen hebben een positieve uitwerking op de leefomgeving. In specifieke gevallen kunnen ze echter als overlast worden ervaren. In het nieuwe bomenbeleidsplan zijn de criteria voor het eventueel verwijderen van bomen in lijn gebracht met ervaringen uit de praktijk. Gebleken is dat het huidige bomenbeleid onvoldoende mogelijkheden biedt om te kunnen inspelen op bijzondere situaties. Bijvoorbeeld het ontnemen van teveel daglicht. Of het aantrekken van ongewenste insecten die het woongenot dermate negatief beïnvloeden dat het als zware overlast wordt gezien. Door te investeren in kwaliteit zorgen we voor een veilig, gezond, duurzaam en mooi bomenbestand.

Het nieuwe bomenbeleidsplan wordt op 22 mei besproken in het Politiek Forum en naar verwachting op 29 mei ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. De vergaderstukken vindt u in het raadsinformatiesysteem www.raadleiderdorp.nl.