Nieuwsbericht Bomenbeleidsplan 2017 vastgesteld door gemeenteraad

Gepubliceerd op: 31 mei 2017 11:05

Maandag 29 mei heeft de gemeenteraad het Bomenbeleidsplan 2017 vastgesteld. Dit is een actualisatie van het eerdere Bomenbeleidsplan.

Actualisatie
Bewoners denken steeds meer mee over de openbare ruimte. Het nieuwe Bomenbeleidsplan 2017 sluit hierbij aan. Doel van het plan is behoud van het groene karakter van ons dorp door te investeren in een bomenbestand van goede kwaliteit. Het is belangrijk dat bomen voldoende ruimte krijgen om uit te groeien tot gezonde en mooie bomen. Zo kan het bomenbestand in Leiderdorp bijdragen aan een fijne leefomgeving.

Bijzondere situaties
Bomen hebben een positieve uitwerking op de leefomgeving, maar kunnen in specifieke gevallen als overlast worden ervaren. In het nieuwe bomenbeleidsplan zijn de criteria op basis waarvan de bomen eventueel verwijderd kunnen worden in lijn gebracht met ervaringen uit de praktijk.

Gebleken is dat het huidige bomenbeleid onvoldoende mogelijkheden biedt om te kunnen inspelen op bijzondere situaties. Bijvoorbeeld het ontnemen van teveel daglicht of het aantrekken van ongewenste insecten die het woongenot dermate negatief beïnvloeden dat het als zware overlast wordt gezien. Door te investeren in kwaliteit zorgen we voor een veilig, gezond, duurzaam en mooi bomenbestand, met het oog op de toekomst.

Het geactualiseerde Bomenbeleidsplan is op 22 mei besproken in het Politiek Forum. Hieruit is gebleken dat op enkele punten opmerkingen waren, waaronder de mogelijkheid voor het aanvragen van een kapvergunning indien een boom te groot rendementsverlies voor de zonnecollectoren teweeg brengt. Hier blijkt onvoldoende draagvlak voor, waardoor de gemeenteraad heeft besloten dit onderdeel te schrappen uit de actualisatie.

bomenbeleidsplan afbeelding