Nieuwsbericht Bomenkap

Gepubliceerd op: 09 maart 2016 08:30

Langs Rijksweg
De gemeente heeft afgelopen week enkele telefonische vragen gekregen over het kappen van een groot aantal bomen langs de Rijksweg. Wij lichten graag het een en ander toe.
De bomen zijn gekapt om de gronden bouwrijp te maken voor de realisatie van een kantoorgebouw voor Olympus, een bedrijf dat nu nog gevestigd is in Zoeterwoude. Ontwikkelaar Bohemen is voornemens in april te starten met de bouw van dit project. Vergunning voor het kappen van de bomen is begin januari verleend. Compensatie van het verlies aan bomen/groen heeft reeds plaatsgevonden binnen het gehele W4-gebied. Met name aan de overzijde van de Rijksweg in de Munnikkenpolder.

Muzenlaan/Annie M.G. Schmidtstraat
Vanwege de herinrichting van de Muzenlaan worden de bomen gelegen in het tweede deel van de Muzenlaan en de Annie M.G. Schmidtstraat gekapt.

Het kappen van de bomen begint donderdag 10 maart en heeft een uitloop naar vrijdag 11 maart. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen deze werkzaamheden verzet worden naar begin volgende week (week 11).