Nieuwsbericht Brandalarm!

Gepubliceerd op: 28 oktober 2009 00:00

De afgelopen 10 weken heeft u gelezen welke preventieve maatregelen u zelf kunt nemen om brand te voorkomen en wat u moet doen als het onverhoopt toch misgaat. Naar aanleiding van deze serie hebben wij verschillende vragen ontvangen. De antwoorden willen we u niet onthouden. We lichten er twee vragen uit:

Vraag 1. Hoe kan ik vluchten als er geen andere vluchtroute is dan de gangbare uitgang en er beneden in de woning brand uitbreekt?

Woningen worden volgens wettelijke bepalingen ontworpen en gebouwd en moeten voldoen aan minimale eisen met betrekking tot veiligheid. Van de wettelijke voorschriften in woningen mag alleen worden afgeweken als er andere veiligheidsvoorzieningen worden getroffen. De belangrijkste voorschriften zijn:

  • Vanaf een kamerdeur is de afstand door uw woning tot een buitendeur maximaal 15 meter
  • In woningen die na 2003 zijn gebouwd wordt u snel gealarmeerd bij rook, want deze woningen zijn voorzien van rookmelders in centrale ruimtes (zoals een hal).

De meeste woningen hebben slechts 1 route naar buiten. Doordat de afstand van deze route maximaal 15 meter is, bent u bij een brand snel buiten. Door de aanwezigheid van rookmelders wordt u bovendien snel gealarmeerd bij brand. Dit is met name ‘s nachts van belang wanneer u slaapt en niets ruikt of hoort.

Wanneer er geen rookmelders in uw woning aanwezig zijn, kunt u de veiligheid verbeteren door deze aan te brengen op de route die u gebruikt als u moet vluchten. Dit doet u op elke verdieping en op de plekken waar u langs moet. De melders moeten gemonteerd worden op het hoogste punt, minimaal 50 cm van de wanden. Hiermee heeft u uw vluchtroute verzekert en kunt u er vrijwel zeker van zijn dat u niet wordt verrast door brand.

 

Verder kunt u het vluchten vergemakkelijken door er voor te zorgen dat er geen obstakels in de weg staan zoals prullenbakken, stapels oud papier etc..  Om te controleren of u bij rook veilig kunt vluchten zou u de vluchtroute eens met verminderd zicht (ogen dicht) kunnen lopen. Zorg dat u dit nooit alleen doet, u zou u zelf kunnen verwonden. 

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Enkele voor de hand liggende tips om brand te voorkomen:

  • Voorkom kortsluiting door het juiste gebruik van apparatuur, laat apparaten niet op stand-by staan, laat elektriciteit door een installateur aanleggen.
  • Ga zorgvuldig om met sigaretten en houtskoolresten (BBQ).
  • Rook niet in bed.
  • Brand kaarsen alleen op een onbrandbare ondergrond en zorg dat een kaars niet om kan vallen.
  • Gebruik alleen onbrandbare versiering.

Nog even terugkomend op de vraag. U hoeft zich geen zorgen te maken over de veiligheid van uw woning in geval van brand. Een tweede vluchtroute is niet noodzakelijk. Wel kunt u de veiligheid zelf vergroten door rookmelders op te hangen en bovenstaande tips ter harte te nemen.

Vraag 2. Mijn kinderen willen dolgraag een keer een flinke fik stoken (zoals ik vroeger ook deed ...), maar ik zou niet weten hoe ik dat tegenwoordig zou moeten doen. Hebben jullie wellicht tips hoe ik de onbedwingbare fascinatie voor vuurtje stoken op een veilige manier kan realiseren?

De mogelijkheden zijn tegenwoordig zeer beperkt. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Leiderdorp Afdeling 5 Verbod vuur te stoken  staat dat ‘fikkie stoken‘ niet is toegestaan op een aantal uitzonderingen na. Wanneer u een fik wilt stoken die meer inhoudt dan een vuurkorf kunt u daarvoor ontheffing aanvragen bij het college. Dit doet u door het aanvragen van een (evenementen)vergunning bij de afdeling Gemeentewinkel van de gemeente (hoofdstuk 5 uit de Algemene Plaatselijke verordening is na te lezen op www.leiderdorp.nl)

Wanneer u een ontheffing aanvraagt, bepaalt de gemeente op basis van advies van diverse partijen waaronder de brandweer of deze ontheffing verleend wordt. U begrijpt dat wanneer daar uiteindelijk een vergunning uit voortvloeit aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Uiteraard hangen deze ook af van de specifieke situatie en omstandigheden. Wel zijn er algemene voorwaarden met betrekking tot brandveiligheid opgenomen in hoofdstuk 10 Brandveiligheidsvoorschriften kampvuur/vreugdevuur uit de regionale Handreiking Brandveiligheid Evenementen. Deze voorwaarden kunt u bij brandweer Leiderdorp opvragen.

Meer informatie
Op de site www.brandweer.nl/brandveiligheid vindt u meer informatie over brandveiligheid.. Indien u vragen heeft over brandveiligheid kunt u contact opnemen met brandweer Leiderdorp, brandweerpreventie@leiderdorp.nl of 071-54 58 585.