Nieuwsbericht BSGR gaat voortaan gemeentebelastingen opleggen en innen

Gepubliceerd op: 18 februari 2020 15:50

Vanaf 1 januari 2020 ontvangt iedereen in Leiderdorp de aanslagen gemeentelijke belastingen, zoals onroerende-zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting, van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). De BSGR verzorgt nu al uw aanslag voor de waterschapsbelastingen. Vanaf 2020 krijgt u van de BSGR dus één aanslagbiljet, met daarop zowel de gemeentelijke belastingen van Leiderdorp als de waterschapsbelastingen. Het voordeel hiervan is dat u één gecombineerd aanslagbiljet lokale belastingen ontvangt en dat u met vragen hierover op één plek terecht kunt, bij de BSGR. Ook de aanslag rioolheffing krijgt u met ingang van 2020 via de BSGR en niet meer via de waterleidingmaatschappij Oasen.

Inmiddels heeft u een brief van de gemeente ontvangen met daarin een gedetailleerde uitleg onder andere over betaling, automatische incasso en waar u terecht kunt met vragen.

De BSGR is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, Zoeterwoude en met ingang van 2020 ook Leiderdorp. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.