Nieuwsbericht Burgemeester en wethouders op de fiets door de Oranjewijk en Doeskwartier

Gepubliceerd op: 04 mei 2011 00:00

Wat zijn de pluspunten in uw buurt en wat ervaart u als minder positief? U kunt het binnenkort zelf vertellen aan de burgemeester en de wethouders van Leiderdorp, want zij brengen dit jaar iedere wijk een bezoek.

Het programma voor de wijkwandelingen wordt samengesteld door leden van het wijkoverleg, bewoners en de wijkregisseur van de gemeente. U bent van harte uitgenodigd met het college mee te fietsen! Op  woensdag 11 mei staat het volgende bezoek van het college gepland in de Oranjewijk, Doeskwartier en het Patrimoniumpark. Om 15.30 uur start de route bij het SPAR-museum, Hoofdstraat 164-166. Let op: deze keer wordt de route gefietst!

Route komend wijkbezoek

SPAR, Hoofdstraat – Achthovenerweg – Patrimoniumpark – Achthovenerweg – Maurtissingel – Bloemendaalselaan – Doeswerf – Tuinstraat – Bloemhofstraat – Hubrechtplein – Willem de Zwijgerlaan – Frederik Hendriklaan – Bernhardstraat - Frederik Hendrikplantsoen – Irenstraat - Margrietstraat - Beatrixstraat – via Frederik Hendrikplantsoenlaan terug naar Hoofdstraat, eindpunt SPAR-museum.

Het programma en de data van de overige wijkwandelingen vindt u op:

www. leiderdorp.nl > Bestuur & Organisatie > onder wijkwandelingen.

U kunt zich voor de wijkwandeling aanmelden bij wijkregisseur Carla Rijling:

tel: (071) 54 58 573 of e-mail crijling@leiderdorp.nl