Nieuwsbericht Burgemeester en wethouders wandelen door de Bloemerd

Gepubliceerd op: 14 juni 2011 00:00

wijkwandeling de BaanderijWat zijn de pluspunten en wat ervaart u als minder positief? U kunt het binnenkort zelf vertellen aan de burgemeester en de wethouders van Leiderdorp, want zij brengen dit jaar iedere wijk een bezoek.  

Het programma voor de wijkwandelingen wordt samengesteld door leden van het wijkoverleg, bewoners en de wijkregisseur van de gemeente. U bent van harte uitgenodigd met het college mee te wandelen! Op woensdag 22 juni staat de volgende wandeling van het college gepland in de Bloemerd. Om 15.30 uur start de wandeling bij het clubgebouw van de schooltuinen, Bloemerd 2a. 

Route
Clubgebouw volkstuinen,  Bloemerd 2a. Vervolgens buitenom, langs alle accommodaties, met een korte stop bij de hondenuitlaatplaats achter de natuurspeeltuin en manege Liethorp.

Het programma en de data van de overige wijkwandelingen vindt u op www.leiderdorp.nl onder Bestuur & Organisatie onder wijkwandelingen. 

U kunt zich voor de wijkwandeling aanmelden bij wijkregisseur Carla Rijling: tel: (071) 54 58 573 of email crijling@leiderdorp.nl