Nieuwsbericht Burgemeester en wethouders wandelen door de Kerkwijk

Gepubliceerd op: 13 april 2011 00:00

wijkwandeling DriegatenbrugWat zijn de pluspunten in uw buurt en wat ervaart u als minder positief? U kunt het binnenkort zelf vertellen aan de burgemeester en de wethouders van Leiderdorp, want zij brengen dit jaar iedere wijk een bezoek.

Het programma voor de wijkwandelingen wordt samengesteld door leden van het wijkoverleg, bewoners en de wijkregisseur van de gemeente. U bent van harte uitgenodigd met het college mee te wandelen! Op  woensdag 20 april staat de volgende  wandeling van het college gepland in de Kerkwijk en nog een deel van wijk Ouderzorg.  Om 15.30 uur start de wandeling bij het gebouw Het Trefpunt, Eikenlaan 25 (witte gebouw naast Dorpskerk).

 Route komende wijkwandeling
Gebouw Het Trefpunt - Kastanjelaan – Van Leeuwenpark – Hoogmadesweg -  Dr. de Bruijnestraat – Koningstraat – Hoofdstraat-  Resedastraat – Van Geerstraat  – Ericalaan –  Acasialaan -  Lindelaan – Meidoornstraat – Berkenkade – Ockenrode – Nijenrode – Tollenaersingel  – Hoofdstraat - dr. Van Rijnstraat – Kerklaan - Hoofdstraat -  Eikenlaan –Het Trefpunt.

 Het programma en de data van de overige wijkwandelingen vindt u op: http://www.leiderdorp.nl/bestuur_en_organisatie/wijkwandelingen/burgemeester_en_wethouders_wandelen_door_uw_buurt

 U kunt zich voor de wijkwandeling aanmelden bij wijkregisseur Carla Rijling: tel: (071) 54 58 573 of email crijling@leiderdorp.nl

 foto: wijkwandelling door Driegatenbrug