Nieuwsbericht Burgerpanel over cultuur

Gepubliceerd op: 01 mei 2012 00:00

Hoe denkt u over het culturele aanbod in Leiderdorp en de bekendheid hiervan? Neem deel aan het burgerpanel en geef uw mening!

Dit burgerpanelonderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van de onlangs vastgestelde cultuurnota 2012 – 2015. Deze kunt u vinden op www.leiderdorp.nl/cultuur. Onderdeel hiervan is de zichtbaarheid en bekendbaarheid van het culturele aanbod vergroten.  Met dit onderzoek wil de gemeente te weten komen wat de mening van de inwoners is over het culturele aanbod en de informatievoorziening hierover. De uitkomst wordt gebruikt om vervolg te geven aan de doelstellingen uit de cultuurnota.

Tot zondag 6 mei kunt u mee doen aan het online panelonderzoek door u in te schrijven via www.leiderdorppanel.nl. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 tot 10 minuten. Na deze peiling ontvangt u een samenvatting van de resultaten per mail, waarna dit gepubliceerd wordt in de gemeentepagina van het Leiderdorps Weekblad en op de gemeentelijke website.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Suzanne van Noorloos (afdeling Communicatie). Tel: (071) 54 59 910 of communicatie@leiderdorp.nl