Nieuwsbericht Burgerpanel over meedenken en meedoen in de openbare ruimte

Gepubliceerd op: 24 maart 2015 14:05

De gemeente Leiderdorp stelt momenteel een plan op waarin omschreven wordt hoe zij omgaat met het beheer in de openbare ruimte en hoe zij de omgeving hierbij wil betrekken. Dit betekent dat het beheer en onderhoud afgestemd worden op maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is dat de gemeente inwoners meer ruimte en mogelijkheden wil bieden om zelf initiatieven te ondernemen in de openbare ruimte. 

Burgerpanel
Met deze peiling van het burgerpanel willen wij onder andere achterhalen hoe u als inwoner geïnformeerd en betrokken wil zijn. Ook willen wij peilen in hoeverre u bereid bent zelf initiatieven te ontplooien in de openbare ruimte en hoe wij hier als gemeente in kunnen faciliteren.

Doe mee!
Van woensdag 25 maart tot en met dinsdag 7 april  kunt u deelnemen aan het burgerpanel. Huidige deelnemers aan het burgerpanel ontvangen via e-mail een uitnodiging. Bent u nog geen lid en wilt u wel meedoen? Ga dan naar www.leiderdorppanel.nl. U kunt dan direct meedoen aan de peiling en u als lid van het burgerpanel inschrijven (alleen voor inwoners van Leiderdorp).