Nieuwsbericht Burgerpanel Toekomstvisie Leiderdorp 2025 staat online

Gepubliceerd op: 04 juli 2012 00:00

wapen van Leiderdorp
Wat leeft er onder de inwoners van Leiderdorp? Om hier achter te komen heeft de gemeente een zogenoemd burgerpanel in het leven geroepen.
Ditmaal vragen wij u om met ons mee te denken hoe Leiderdorp er in 2025 uitziet en welke zaken belangrijk zijn om naar een goede toekomst te kunnen toewerken.

De Toekomstvisie die Leiderdorp nu heeft, loopt op zijn einde. Het is belangrijk de koers van Leiderdorp in de komende jaren te bepalen. Er gebeurt veel om ons heen, onze omgeving verandert. Dat heeft invloed op de taken die de gemeente uitvoert. Daar willen wij adequaat op inspelen en klaar voor zijn. Dan is het belangrijk kritisch te kijken naar het werk van de gemeente: wat doet zij wel en wat doet zij niet. Daarnaast willen wij het besef laten groeien, dat Leiderdorp van de inwoners is en dat u als inwoner ook zelf een bijdrage kunt leveren aan goed wonen, goed werken en goed leven in Leiderdorp.

De gemeente hoort graag uw mening over hoe Leiderdorp er in 2025 uit zou moeten zien. De resultaten van deze peiling worden meegenomen bij de uiteindelijke besluitvorming door de gemeenteraad. Woont u in Leiderdorp en bent u nog geen lid van het burgerpanel, dan kunt u zich aanmelden via www.leiderdorppanel.nl. Na registratie ontvangt u binnen enkele dagen de peiling online.

U kunt de concept nota Toekomstvisie Leiderdorp 2025 inzien op  www.leiderdorp.nl/projecten/toekomstvisie.

Meedenkavond

U bent ook van harte uitgenodigd voor de meedenkavond over de Toekomstvisie Leiderdorp 2025 op 29 augustus. Op deze avond kunt u met raadsleden en collegeleden in gesprek gaan. De uitkomsten van het burgerpanel en de meedenkavond worden meegenomen bij de raadsbehandeling over de Toekomstvisie 2025 in oktober.

Burgerpanel

Wie deelneemt aan het burgerpanel ontvangt enkele keren per jaar een uitnodiging om via internet een vragenlijst, over verschillende onderwerpen, in te vullen. Per e-mail krijgt u bericht wanneer een nieuwe peiling start. Na afloop van elke peiling worden de deelnemers per e-mail geïnformeerd over de belangrijkste uitkomsten. Wilt u meedoen? U kunt zich het hele jaar door aanmelden voor het burgerpanel via www.leiderdorppanel.nl.