Nieuwsbericht Carillon in centrum

Gepubliceerd op: 25 januari 2012 00:00

carillon kopie
Het carillon van het oude gemeentehuis is vorige week gedemonteerd. De gemeente is inmiddels gehuisvest in het gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan en het gemeentehuis aan de Statendaalder zal dit voorjaar worden gesloopt. Vanwege de sloop moet er een nieuwe bestemming komen voor het carillon.

Begin 2011 heeft het college de inwoners van Leiderdorp opgeroepen om met ideeën te komen voor een nieuwe bestemming. Uit de vele ideeën heeft het college besloten om het klokkenspel te plaatsen in het centrum bij het Winkelhof. Het carillon is nu tijdelijk opgeslagen en wordt indien nodig opgeknapt. In de tussentijd zoekt de gemeente samen met de klankbordgroep van het project Centrumplan een nieuwe plek in het centrum bij het Winkelhof.