Nieuwsbericht College Leiderdorp gaat voor solide en solidair

Gepubliceerd op: 07 oktober 2009 00:00

,,Een solide en solidaire begroting''. Zo omschrijft wethouder Gardeniers van financiën de begroting voor 2010 die onlangs is gepresenteerd door het college van burgemeester en wethouders. ,,Als er geen lastenstijging nodig is, moet je het vooral niet doen. We zetten dit jaar in op een sluitende begroting en het in stand houden van bestaande voorzieningen".

Vorig jaar zag het college zich nog genoodzaakt een forse ozb-verhoging op te leggen aan de Leiderdorpse bevolking. ,,Mede door die maatregel en door de verkoop van de aandelen van NUON, ligt er nu een hele andere begroting voor ons en stijgen de onroerend zaakbelasting (ozb) en afvalstoffenheffing slechts met 1,25 procent (prijsindexcijfer)'' , aldus de wethouder.  ,,Het voorstel is om enkele projecten in één keer af te schrijven zodat we de komende jaren per saldo minder kapitaallasten hebben (kapitaallasten = afschrijving  + rente). Daarmee creëren we wat meer ruimte in de begroting van Leiderdorp.''

Wethouder Gardeniers wil een deel van de NUON-gelden terug laten vloeien in de algemene reserves. Zeg maar een soort spaarpot waardoor Leiderdorp financieel gezien weer wat meer in balans komt. ,,Natuurlijk kunnen we het geld van NUON in allerlei nieuwe plannen en projecten stoppen. Leuke ideeën te over. Maar dat zou niet slim zijn, want dan schuif je de rekening van lopende zaken weer opnieuw door naar de toekomst. We moeten even pas op de plaats maken en vooral gaan voor een sluitende begroting.''

Deze keuze van het college houdt in dat er geen geld wordt uitgetrokken voor nieuw beleid. ,,We kiezen er bewust voor om eerst het huishoudboekje op orde te hebben. We weten immers ook nog niet wat het Rijk na 2011 gaat doen. We zijn als gemeente voor een groot deel afhankelijk van het geld dat de Rijksoverheid ons geeft (de uitkering uit het Gemeentefonds).''

Waar het college wel wat geld voor wil uittrekken het komende jaar, is het in stand houden van bestaande voorzieningen zoals de bibliotheek, maatschappelijk werk, Pluspunt en Sociaal Cultureel Werk. Wethouder Gardeniers: ,,De kosten van deze instellingen zijn de afgelopen jaren gestegen, maar daar hebben zij geen enkele compensatie voor gehad. Dat moet nu wel gebeuren, willen we met z'n allen deze voorzieningen in stand houden. En ook gaat er meer geld naar de minima. Solidair zijn met de groepen die het het hardste nodig hebben in de samenleving.'' 

De begroting is na te lezen op http://www.raadleiderdorp.nl/ (vermeld onder de raadsvergadering van 4 november). Op 19 oktober , voorafgaand aan een interne bijeenkomst voor raadsleden, worden burgers in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over de begroting. Dit kan tussen 19.30 - 20.00 uur in het gemeentehuis.