Nieuwsbericht College mag BlaXX geen dwangsom opleggen

Gepubliceerd op: 29 december 2010 00:00

BlaXX Vuurwerk B.V. mag in haar pand aan de Lijnbaan in Leiderdorp 3a een showroom voor dummy vuurwerk inrichten. Ook is het de firma toegestaan om bestellingen van klanten aan te nemen. Dat besliste de voorzieningenrechter dinsdag 28 december 2010. De rechtbank in Den Haag schorste het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp om bestuursdwang toe te passen indien BlaXX dergelijke activiteiten zou ondernemen. Het schorsingsverzoek was aangevraagd door BlaXX.

De vuurwerkwinkel beschikt nog niet over de benodigde ontheffing van het bestemmingsplan. Volgens het college handelt de firma daarom illegaal wanneer zij in haar pand klanten ontvangt voor het geven van advies over vuurwerk en het doen van bestellingen. Burgemeester en wethouders schreven BlaXX Vuurwerk B.V. dan ook aan dat zij handhavend zullen optreden bij constatering van deze illegale activiteiten. In dat geval zou een dwangsom van 20.000 euro per dagdeel worden opgelegd.

BlaXX was het met dit besluit niet eens en stapte naar de rechter. Die oordeelde dat van handhaving moet worden afgezien. De motivering van de rechter is nog niet bekend.

Wethouder Kees Wassenaar zegt dat het college, mede vanwege de verontrusting bij vele buurtbewoners over de vestiging van BlaXX, de ontheffingsaanvraag geheel volgens de regels wilde afhandelen. ,,Ik betreur de uitspraak van de rechter, maar we zullen ons er aan moeten houden”, aldus de wethouder.

In het pand mag geen echt vuurwerk aanwezig zijn, omdat het bedrijf hiervoor nog niet alle vergunningen heeft. De gemeente zal hierop streng toezien.

Zie ook de eerder verschenen nieuwsberichten op onze website http://www.leiderdorp.nl/_vuurwerk_lijnbaan_3a_niet_toegestaan en  http://www.leiderdorp.nl/over_de_gemeente/nieuws/consumentenvuurwerk_verkoop_en_opslag_lijnbaan_3a