Nieuwsbericht College vraagt om heroverweging advies

Gepubliceerd op: 28 oktober 2009 00:00

Het college heeft de commissie bezwaar- en beroepschriften gevraagd haar advies over de MEAS-bezwaarschriften te heroverwegen. In dat advies concludeerde de commissie dat onvoldoende was onderbouwd waarom het appartementencomplex aan de Van der Valk Boumanweg 71 (de zogeheten MEAS-locatie) hoger wordt dan het oorspronkelijke plan. Volgens het college mist de commissie echter enkele achterliggende stukken over het onderwerp. Juist uit deze stukken zou blijken waarom gekozen is voor de grotere bouwhoogte, waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd.

Het oordeel dat op 27 augustus 2009 door de commissie bezwaar- en beroepschriften werd geveld, bevreemdde het college. Dat het gebouw hoger zou worden dan het aanvankelijke plan is namelijk wel degelijk beargumenteerd in het raadsvoorstel en het raadsbesluit van 24 september 2007. Nader uitzoekwerk bracht echter aan het licht dat juist dit raadsvoorstel en raadsbesluit niet bij de stukken zaten van de commissie bezwaar- en beroepschriften.

Ook het raadsvoorstel en het raadsbesluit van 28 april 2008 waaruit eveneens blijkt dat de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het appartementencomplex gaandeweg zijn bijgesteld (waaronder een grotere bouwhoogte), bleken niet in het bezit te zijn van de commissie bezwaar- en beroepschriften.

Het college heeft de commissie de stukken alsnog toegestuurd met de vraag of deze aanleiding zijn haar advies aan te vullen dan wel te herzien. De bezwaarden zijn hiervan inmiddels op de hoogte gesteld.

De stukken van de raadsvergaderingen staan in het raadsinformatiesysteem op de gemeentelijke website www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen (directe links in de rechterkolom).

Om uitvoering te geven aan het raadsbesluit van 28 april 2008 (goedkeuring bouwplan) heeft het college besloten om voor de MEAS-locatie een bestemmingsplan op te laten stellen.  Kijk voor meer informatie hierover onder mededelingen in de rubriek Korte Berichten en Bekendmakingen.