Nieuwsbericht College wijst extra koopzondagen aan

Gepubliceerd op: 18 januari 2012 00:00

Burgemeester en wethouders hebben - naast de gebruikelijke twaalf - in 2012 nog vijf extra koopzondagen aangewezen. De koopzondagen vallen samen met evenementen in de gemeente. Wethouder Herbert Zilverentant is verheugd met deze verruiming van de winkeltijden in Leiderdorp. Aanleiding voor een interview met de portefeuillehouder economische zaken.

herbert koopzondagkopie

Wethouder Herbert Zilverentant:
“We geven ondernemers graag ruimte om te ondernemen”.

Waarom bent u zo blij met dit besluit?
“Als college geven wij de ondernemers en dus ook de winkeliers in Leiderdorp graag de ruimte. Zij krijgen met deze extra koopzondagen meer gelegenheid om zaken te doen. En dat gunnen we ze van harte in deze tijd van economische recessie. Ook voor de Leiderdorpers is het prettig om op zondag te kunnen shoppen. Daaraan is behoefte, zo blijkt uit onze raadpleging van het burgerpanel (zie hieronder).”

Kunnen de winkels dan niet iedere zondag hun deuren openen?
“Dat zouden we natuurlijk het liefste zien: dat winkeliers zelf hun openingstijden kunnen bepalen. Maar de landelijke winkeltijdenwet staat dat niet toe. Volgens die wet mag Leiderdorp maximaal 12 ‘reguliere’ koopzondagen per jaar aanwijzen. Om toch iets extra’s voor de winkeliers te kunnen doen, maakt het college gebruik van een speciale bepaling in de wet. Die zegt dat je op ‘bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard’ een koopzondag mag hebben. Dan moet je denken aan recreatieve, sportieve en culturele evenementen. En die hebben we nu eenmaal niet iedere zondag.”

Welke extra koopzondagen heeft u nu aangewezen?
"
We hebben vijf zondagen aangewezen waarop in 2012 een evenement plaatsvindt. Dat zijn: 13 mei (Nationale Molendag), 27 mei (Dag van het park), 3 juni (Klootschietfestijn), 9 september (Open monumentenweekend) en 25 november (Omloop van Leiderdorp).”

Zijn alle winkels dan ook daadwerkelijk open?
“De winkeliers bepalen zelf of ze op die dag open gaan. We laten het graag aan hen over. Wij zijn namelijk voorstander van een terugtredende overheid die de zelfredzaamheid van de burger bevordert.”

 Waarom mogen de winkels in Leiden wel iedere zondag open zijn?
“Leiden is een stad die op eigen kracht veel toerisme trekt. Voor dergelijke gemeenten maakt de winkeltijdenwet een uitzondering. Zij mogen meer dan 12 koopzondagen per jaar hebben. Voor de grote steden geldt dat ook.”

 Wat doet het college nog meer voor de winkeliers?
“We hebben begin vorig jaar de zondagavondopenstelling voor een supermarkt ingevoerd. C1000 was de eerste supermarkt die toestemming kreeg zijn deuren op zondagavond te openen. Het begrip ‘avond’ moet je in dit geval ruim opvatten, namelijk van 16.00 tot 20.00 uur. Jammer genoeg mag in een gemeente zo groot als Leiderdorp maar één supermarkt een zondagavondopenstelling hebben. Om de andere supermarkten in Leiderdorp gelijke kansen te geven, hebben we een rouleersysteem geïntroduceerd. Met een loting werd eind september 2011 de volgorde van openstelling voor een aantal jaar bepaald: C1000 in 2012, Albert Heijn in 2013 en Digros in 2014. Hoogvliet zag af van deelname.”

 Tot slot: gaat u zelf op zondag weleens shoppen in Leiderdorp?
“Jazeker, vooral rond de feestdagen. Maar ook op de zondagmiddag doe ik regelmatig een boodschap. En dan zie ik met eigen ogen: aan koopzondagen is hier echt behoefte.”

 

Burgerpanel over koopzondagen
Wat vindt u van (extra) koopzondagen? Die vraag legden we in december 2011 voor aan het burgerpanel van Leiderdorp. Van de 635 panelleden deden er 472 aan de enquête mee. Ruim de helft van de respondenten (52 procent) maakt nu gebruik van de koopzondagen in Leiderdorp. Zij bezoeken dan vooral Santhorst (70 procent), Winkelhof (69 procent) en Baanderij (63 procent) en in mindere mate Wooon en Meubelplein (22 procent). Als de gemeente extra koopzondagen zou aanwijzen, dan verwacht 54 procent van de respondenten daarvan gebruik te maken. Winkelhof en Baanderij kunnen het meeste bezoek verwachten (resp. 92 en 72 procent), gevolgd door Santhorst (58 procent) en Wooon en Meubelplein (27 procent). De belangrijkste reden om geen gebruik te maken van de extra koopzondagen is dat men liever op andere dagen winkelt.

Lees het volledige onderzoek op www.leiderdorppanel.nl. Daar vindt u ook het resultaat van het onderzoek over parkeren.
De officiële bekendmaking over de koopzondagen vindt u bij de bekendmakingen.