Nieuwsbericht College zet in op behoud van Leiderdorpse voorzieningen

Gepubliceerd op: 01 juni 2011 00:00

Michiel van der EngHet goede nieuws is: Leiderdorp heeft het jaar 2010 financieel goed afgesloten met een positief resultaat van 624.000 euro. Het slechte nieuws is dat er de komende jaren toch bezuinigd moet gaan worden. Wethouder financiën Michiel van der Eng windt er geen doekjes om. Hij legt uit hoe en waarom.

Halverwege 2010 was al duidelijk dat de gemeente Leiderdorp een tekort had van één miljoen euro. Dat kwam onder andere door de uitkering van het Rijk, die viel tegen. ,,Dat is veruit de grootste inkomensbron voor de gemeente”, legt de wethouder uit. ,,Daarnaast ging landelijk de rente fors omlaag waardoor we ook hierdoor minder inkomsten hadden. Naar later bleek, is ook een verkeerde raming gemaakt met betrekking tot de ozb-inkomsten en moesten we ook daar financieel op inleveren.’’

Door terugbetaling van teveel betaalde bijdragen aan het samenwerkingsverband Holland Rijnland, kon het tekort over 2010 uiteindelijk toch omgezet worden in een positief eindsaldo. ,,Maar dat is een eenmalig doekje voor het bloeden’’, zegt de wethouder financiën er meteen bij. ,,De oorzaak voor het tekort is wel structureel. Het Rijk gaat de uitkering aan gemeenten in tijden van bezuinigingen nu niet ineens verhogen en dus moeten we het huishoudboekje van onze gemeente opnieuw tegen het licht houden.’’

 Het motto van Michiel van der Eng voor de komende jaren is ‘realistisch ramen’. ,,Wat ik daarmee bedoel? Goed kijken naar welke activiteit je onderneemt, waarom je dat doet en daar het juiste kostenplaatje aan hangen. Dus als iets niet perse gedaan hoeft te worden, waarom doe je het dan nog? Een voorbeeld hiervan is de sluiting van de gemeentewinkel op vrijdagmiddag. Op dit tijdstip komt er in de praktijk vrijwel niemand en dus kan de gemeentewinkel dan beter dicht.”

 Bij het pakket van bezuinigingsmaatregelen is het uitgangspunt genomen: we blijven zoveel mogelijk af van de Leiderdorpse voorzieningen. En we zetten ook niet in op lastenverhoging.’’ Maar waar moet het geld dan wel vandaan komen? Michiel van der Eng:  ,,Ieder jaar houden we geld over op de post Wet maatschappelijke ondersteuning. Dat overschot lijkt structureel te zijn en dat laten we terugvloeien in de begroting. Dat is realistisch ramen.’’ Daarnaast wil het college het beheer van accommodaties bedrijfsmatiger aanpakken en van het onderhoud van sportvelden af. ,,Er zou een zogenoemde beheerstichting in het leven geroepen kunnen worden waardoor de gemeente haar bemoeienis op dit gebied afbouwt.’’

 Daarnaast pleit het college voor bezuinigingen op onderhoud van wegen en op openbaar groen. De wethouder financiën vult aan: ,,Meer inzetten op bomen die minder onderhoud kosten. De gemeente gaat ook bezuinigen op de eigen bedrijfsvoering: minder ambtenaren en doorontwikkeling van een Klant Contact Centrum (efficiëntere werkprocessen) moeten jaarlijks enkele tonnen opleveren.”

Michiel van der Eng beseft dat zijn boodschap niet leuk is. ,,Maar het was al wel te voorzien. En in de nabije toekomst moeten mogelijk nog enkele bezuinigingsmaatregelen worden genomen. Maar het uitgangspunt hierbij blijft: we willen niet snoeien in de huidige voorzieningen die Leiderdorp heeft.’’