Nieuwsbericht Colleges akkoord met Ambitiedocument LAB071

Gepubliceerd op: 09 juli 2013 00:00

De beide colleges van burgemeester en wethouders van Leiden en Leiderdorp hebben met het ambitiedocument LAB071 ingestemd.

In dit document staan de ambities, opgaven, en eerste verkenningen en kansen voor het verbeteren van de bereikbaarheid in de Leidse agglomeratie. Ook bevat het een afwegingsmodel en bijbehorende criteria om bereikbaarheidsoplossingsrichtingen objectief te kunnen vergelijken en beoordelen. Het is gebaseerd op een verkenning van de ruimtelijk-economische ambities en het bereikbaarheidsprobleem.
Bij het opstellen van het ambitiedocument is gebruik gemaakt van de input van inwoners, ondernemers en partners uit de agglomeratie. Zij hebben in twee sessies van AggloLAB hun input gegeven. Ook raadsleden hebben hun input gegeven in twee sessies.

Het ambitiedocument wordt na de zomer ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp. De volgende stap is het vergelijken en beoordelen van oplossingsrichtingen.

U vindt het ambitiedocument in de bijlage.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Leiden.