Nieuwsbericht Commissie bezwaar- en beroepschriften

Gepubliceerd op: 14 maart 2012 00:00

De commissie bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Leiderdorp behandelt  23 maart de volgende zaken:

  • 14.30 uur        : het bezwaarschrift gericht tegen de toekenning van een huisnummer aan een garagebox aan de Van Effendreef te Leiderdorp
  • 15.00 uur        : het bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing van het verzoek om verplaatsing van een viskraam op de Santhorst te Leiderdorp.

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan 1 te Leiderdorp. Geïnteresseerden kunnen zich op het gemelde tijdstip melden bij de balie. De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor belanghebbenden ter inzage bij de secretaris van de commissie, de heer H. Bakema (071) 54 58 500.