Nieuwsbericht Commissie Bezwaar- en Beroepschriften

Gepubliceerd op: 11 mei 2011 00:00

 Commissie Bezwaar- en Beroepschriften
Op 20 mei 2011 behandelt de commissie Bezwaar- en Beroepschriften van de gemeente Leiderdorp de volgende zaak openbaar:

14.30 uur: het bezwaarschrift gericht tegen het besluit tot verlening van een vergunning voor het verplaatsen van een duiker aan de Van der Valk Boumanweg in Leiderdorp op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 (APV).

De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Statendaalder 1 in Leiderdorp. Geïnteresseerden kunnen zich op bovengenoemd tijdstip melden bij de balie. De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor belanghebbenden ter inzage bij de secretaris van de commissie.