Nieuwsbericht Commissie bezwaar- en beroepschriften 16 december

Gepubliceerd op: 07 december 2011 00:00

De commissie bezwaar- en beroepschriften behandelt op 16 december 2011 de volgende zaak:

Om 14.00 uur : het bezwaarschrift tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een inrichting en de gevels van een gezondheidscentrum op het adres Ommedijk 182-186 te Leiderdorp.

 De hoorzitting zal plaatsvinden op het gemeentehuis aan de Statendaalder 1 te Leiderdorp. Geïnteresseerden kunnen zich op het gemelde tijdstip melden bij de balie. De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor belanghebbenden ter inzage bij de secretaris van de commissie, bereikbaar via (071) 54 58 500.