Nieuwsbericht Commissie bezwaar- en beroepschriften 23 juli 2010

Gepubliceerd op: 14 juli 2010 00:00

Op vrijdag 23 juli 2010 behandelt de commissie bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Leiderdorp de volgende zaak openbaar:

Om 15.15 uur: het bezwaarschrift gericht tegen het niet verstrekken van informatie met betrekking tot fraude met bijstandsuitkeringen verstrekt op basis van de Wet werk en bijstand. Het oorspronkelijke verzoek tot informatie is gedaan in het kader van de Wet openbaarheid bestuur.

De hoorzitting heeft plaats in het gemeentehuis, Statendaalder 1, in Leiderdorp. Geïnteresseerden kunnen zich op bovengenoemd tijdstip melden bij de balie. De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor belanghebbenden ter inzage bij de secretaris van de commissie.