Nieuwsbericht Commissie bezwaar- en beroepschriften 2 december

Gepubliceerd op: 30 november 2011 00:00

De commissie Bezwaar- en Beroepschriften van de gemeente Leiderdorp behandelt vrijdag 2 december de volgende zaken:

  • om 14.30 uur: bezwaarschrift tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het overkappen van balkons op de adressen Poldertocht 22-24 te Leiderdorp;

en

  • om 15.00 uur: bezwaarschrift tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit voor het adres Klimopzoom 75 te Leiderdorp.

De hoorzitting zal plaatsvinden op het gemeentehuis aan de Statendaalder 1 te Leiderdorp. Geïnteresseerden kunnen zich op het gemelde tijdstip melden bij de balie. De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor belanghebbenden ter inzage bij de secretaris van de commissie, tel (071) 54 58 500.