Nieuwsbericht Commissie Bezwaar- en Beroepschriften

Gepubliceerd op: 13 oktober 2010 00:00

Commissie Bezwaar- en Beroepschriften
Op 22 oktober 2010 behandelt de commissie Bezwaar- en Beroepschriften van de gemeente Leiderdorp de volgende zaak openbaar:

Om 14.45 uur: de openbare behandeling van de bezwaarschriften gericht tegen de afgegeven sloopvergunning voor de sloop van het schoolgebouw aan de Kastanjelaan 6 in Leiderdorp

De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis aan de Statendaalder 1 in Leiderdorp. Geïnteresseerden kunnen zich op het gemelde tijdstip melden bij de balie. De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor belanghebbenden ter inzage bij de secretaris van de commissie.