Nieuwsbericht Commissie Bezwaar- en Beroepschriften

Gepubliceerd op: 27 oktober 2010 00:00

Op 5 november 2010 behandelt de commissie Bezwaar- en Beroepschriften van de gemeente Leiderdorp de volgende zaak openbaar:

- 14:30 uur: De openbare behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen de afgegeven bouwvergunning 2e fase voor het vergroten van de woning aan de Korenmolen 1 in Leiderdorp.

De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis aan de Statendaalder 1 in Leiderdorp. Geïnteresseerden kunnen zich op het gemelde tijdstip melden bij de balie. De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor belanghebbenden ter inzage bij de secretaris van de commissie.