Nieuwsbericht Commissie Bezwaar- en Beroepschriften 9 maart 2012

Gepubliceerd op: 28 februari 2012 00:00

Commissie Bezwaar- en Beroepschriften behandelt vrijdag 9 maart de volgende zaken:

  • 15.00 uur        : het bezwaarschrift tegen het besluit om het verzoek op grond van de Wet openheid van bestuur af te wijzen.
  • 15.30 uur        : het bezwaarschrift tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor de   kap van twaalf bomen in Buitenhof-Oost te Leiderdorp  en
                               het bezwaarschrift tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor de kap van 57 bomen aan de Muzenlaan te Leiderdorp.

De hoorzittingen zijn in het gemeentehuis. Geïnteresseerden kunnen zich op het gemelde tijdstip melden bij de balie. De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor belanghebbenden ter inzage bij de secretaris van de commissie, dhr. Bakema tel. (071) 54 58 733 of 071- 5167890.