Nieuwsbericht Commissie Bezwaar- en Beroepschriften op 1 juli 2011

Gepubliceerd op: 22 juni 2011 00:00

Op 1 juli 2011 behandelt de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften van de gemeente Leiderdorp de volgende zaak openbaar:

 Om 15:00 uur: de bezwaarschriften gericht tegen de verleende APV vergunning aan de Oranjevereniging Leiderdorp, in het bijzonder voor terrasfeesten op 30 april 2011 en 5 mei 2011 bij Brasserie Park te Leiderdorp.

 De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Statendaalder 1 te Leiderdorp. Geïnteresseerden kunnen zich op het gemelde tijdstip melden bij de balie. De stukken met betrekking tot de zaak liggen uitsluitend voor belanghebbenden ter inzage bij de secretaris van de commissie.