Nieuwsbericht Commissievergaderingen 23 en 24 januari 2012

Gepubliceerd op: 18 januari 2012 00:00

Commissie Bestuur en Maatschappij

Maandag 23 januari vergadert de commissie Bestuur en Maatschappij om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

 • Ingekomen stukken: Provincie Zuid Holland brief over begroting 2012
 • Mededelingen
 • Rekenkamer Eindrapport Subsidieverwerving gemeente Leiderdorp
 • Begroting Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp (OBSG) 2012
 • Aanscherping Wet Werk en Bijstand (WWB)
 • Evaluatie nota ‘Jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie 2007-2011’.
 • Aanpassen Verordening Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Leiderdorp
 • Sportnotitie 2011

De volledige agenda vindt u in het raadsinformatiesysteem.

Alle commissie- en raadsvergaderingen kunt u in het vervolg live volgen via het raadsinformatiesysteem of later terugkijken.

Commissie Ruimte 

Dinsdag 24 januari vergadert de commissie Ruimte om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

 • Mededelingen
 • Regio
 • Stand van zaken lopende dossiers
 • Tennispark De Munnik 
 • Jaarrapportage welstandsnota
 • Gevulei herziene begroting 2012 en toekomst

De volledige agenda vindt u in het raadsinformatiesysteem

Alle commissie- en raadsvergaderingen kunt u in het vervolg live volgen via het raadsinformatiesysteem of later terugkijken.