Nieuwsbericht Concept-Definitief Stedenbouwkundig Plan Plantage ter inzage

Gepubliceerd op: 29 mei 2012 00:00

Het nieuwe concept-Definitief Stedenbouwkundig Plan Plantage is door het college van B&W vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt van 29 mei tot en met 9 juli.  Na de inspraakperiode stelt het college, op basis van de inspraakreacties, een Definitief Stedenbouwkundig Plan Plantage vast en legt deze aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor.

Achtergrond
In 2008 is voor de locatie Plantage, bestaande uit het tennispark en het Samsomveld, al eens een stedenbouwkundig plan vastgesteld. In de loop van 2008 werd echter duidelijk dat LTC de Munnik en Stichting Tennishal de Munnik niet konden verhuizen naar de beoogde nieuwe locatie op de locatie ‘Kleine Zandput’. De gemeenteraad besloot daarop de vereniging en de stichting te behouden op de huidige locatie aan de Hoogmadeseweg. Het behoud van het tennispark betekende tegelijkertijd dat het in 2008 vastgestelde stedenbouwkundig plan niet geheel kon worden gerealiseerd. De gemeenteraad heeft daarom in 2009 besloten om het stedenbouwkundig plan Plantage aan te passen aan de nieuwe situatie, maar wel met behoud van randvoorwaarden en uitgangspunten zoals in 2008 in het DSO Plantage verwoord.

Inloopavond
Op donderdag 7 juni 2012 organiseert de gemeente een inloopavond over het concept-Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Plantage. Wij ontvangen u graag van 17.00-19.00 uur in het atrium van het gemeentehuis. Leden van het projectteam zijn aanwezig om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden.

Het concept-Definitief Stedenbouwkundig Plan Plantage ligt van 29 mei tot en met 9 juli 2012 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen hun inspraakreactie indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Wanneer u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Wim Makken, wmakken@leiderdorp.nl, tel. (071) 54 58 500.