Nieuwsbericht Concept-subsidieprogramma 2013 vastgesteld

Gepubliceerd op: 12 september 2012 00:00

Het college heeft het concept-subsidieprogramma 2013 vastgesteld. In het concept-subsidieprogramma vindt u de beoordeling van de individuele subsidieaanvragen.

Zienswijzen

Van 12 september tot 24 oktober 2012 ligt het conceptsubsidieprogramma 2013 bij de receptie van de gemeente ter inzage of digitaal bij dit bericht. Instellingen die voor 2013 een subsidieaanvraag hebben ingediend, ontvangen het conceptsubsidieprogramma op het bij de gemeente bekende emailadres.

Belanghebbenden kunnen uiterlijk tot 24 oktober 2012 hun zienswijze – bij voorkeur schriftelijk – kenbaar maken. U kunt deze richten aan het college van B&W, postbus 35, 2350 AA  Leiderdorp via email, info@leiderdorp.nl.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u mailen naar subsidieprogramma@leiderdorp.nl  of bellen met Bas de Jong, coördinator subsidieprogramma, tel. (071) 54 54 847.