Nieuwsbericht Concept-subsidieprogramma 2014 ter inzage

Gepubliceerd op: 10 september 2013 00:00

Op 3 september stelde het college het conceptsubsidieprogramma 2014 vast. In dit programma geeft het college aan welke subsidies het voor 2014 voornemens is te verlenen.

In het conceptsubsidieprogramma vindt u de beoordeling van de individuele subsidieaanvragen. De raad heeft het college – inhoudelijke en financiële – kaders meegegeven waarbinnen de subsidies voor 2014 kunnen worden verleend. Mede op basis van deze kaders kent het college de subsidies aan de organisaties toe.

Zienswijzen

Vanaf 11 september ligt het conceptsubsidieprogramma 2014 zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt het programma ook vinden op www.leiderdorp.nl, Instellingen die voor 2014 een subsidieaanvraag hebben ingediend, ontvangen het conceptsubsidieprogramma per email.

Aanvragers kunnen uiterlijk tot 23 oktober 2013 hun zienswijze schriftelijk of per email kenbaar maken. Richt u deze aan het college van B&W, postbus 35, 2350 AA  Leiderdorp of aan info@leiderdorp.nl.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u mailen naar bdejong@leiderdorp.nl of bellen met Bas de Jong, coördinator subsidieprogramma, bereikbaar van maandag tot en met donderdag op telefoonnummer (071) 54 54 847.