Nieuwsbericht Concept-subsidieprogramma 2018 ter inzage

Gepubliceerd op: 27 september 2017 12:05

Op 26 september stelde het college het conceptsubsidieprogramma 2018 vast. In dit programma geeft het college aan welke subsidies het voor 2018 voornemens is te verlenen.

In het conceptsubsidieprogramma vindt u de beoordeling van de individuele subsidieaanvragen. De raad heeft het college – inhoudelijke en financiële – kaders meegegeven waarbinnen de subsidies voor 2018 kunnen worden verleend. Mede op basis van deze kaders kent het college de subsidies aan de organisaties toe.

Zienswijzen
Vanaf 27 september ligt het conceptsubsidieprogramma 2018 vier weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt het programma ook vinden op www.leiderdorp.nl. Instellingen die voor 2018 een subsidieaanvraag hebben ingediend, ontvangen het conceptsubsidieprogramma per email.

Aanvragers kunnen uiterlijk tot 25 oktober 2017 hun zienswijze schriftelijk of per email kenbaar maken. Richt u deze aan het college van B&W, postbus 35, 2350 AA  Leiderdorp of aan info@leiderdorp.nl. Graag een cc aan Wendy Schouten.

Heeft u vragen?
Voor meer informatie kunt u mailen naar bdejong@leiderdorp.nl of bellen met Bas de Jong, coördinator subsidieprogramma, bereikbaar van maandag tot en met donderdag op telefoonnummer (071) 54 54 847.