Nieuwsbericht Concept "Welstandsnota Leiderdorp 2016 – 1e wijziging" ter inzage

Gepubliceerd op: 10 januari 2018 12:40

De Welstandsnota Leiderdorp 2016 bevat welstandscriteria voor vergunningsplichtige activiteiten, waaronder het plaatsen van reclame-uitingen aan de gevels van gebouwen. In de A4-zone zijn reclame-uitingen aan de gevel gericht op de snelweg op dit moment alleen mogelijk achter het glas van de gevelopeningen met behoud van de transparantie. In de praktijk heeft dit geleid tot reclame-uitingen met stickers/uitgesneden plaatjes achter het glas van de gevel.

Bij een aantal bedrijven in de A4-zone bestaat echter de wens om een (verlichte) reclame-uiting in de vorm van boxletters aan de op de snelweg gerichte gevel te bevestigen om hiermee de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het bedrijf te vergroten. Binnen de huidige welstandscriteria voor reclame-uitingen is er geen afwegingsruimte om dergelijke reclame-uitingen mogelijk te maken. De beleidsregels zijn daarom herzien en aangepast.

De wijzigingen zijn vervat in de "Welstandsnota Leiderdorp 2016 – 1e wijziging".
Deze ligt van 11 januari 2018 ter inzage. In deze periode kan iedereen op de wijzigingen in de nota reageren.

Nota inzien
U vindt de concept Welstandsnota Leiderdorp 2016 – 1e wijziging hier. Ook is het mogelijk de nota tijdens openingstijden in te zien in het gemeentehuis.
De geconsolideerde versie vindt u hier.

Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging (van 11 januari tot en met 7 februari 2018) kan iedereen schriftelijk, digitaal of mondeling een reactie (zienswijze) op de welstandsnota geven.

  • Schriftelijke reacties kunnen worden gestuurd naar de gemeenteraad van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van "zienswijze Concept Welstandsnota Leiderdorp 2016 – 1e wijziging'';
  • Digitale zienswijzen kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, t.a.v. de gemeenteraad van Leiderdorp, onder vermelding van "zienswijze Concept Welstandsnota Leiderdorp 2016 – 1e wijziging'';
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. Neemt u hiervoor contact opnemen met Dave van der Pol, telefoonnummer (071) 54 58 536 of e-mail d.van.der.pol@leiderdorp.nl

Besluitvorming
De ingediende reacties kunnen aanleiding zijn de concept Welstandsnota Leiderdorp 2016 – 1e wijziging verder aan te passen of niet vast te stellen. De gemeenteraad besluit naar verwachting in maart 2018.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, e-mail d.van.der.pol@leiderdorp.nl of telefoonnummer (071) 54 58 536.