Nieuwsbericht Concept bedrijventerreinenstrategie aangeboden aan de gemeenteraden

Gepubliceerd op: 22 juli 2020 09:30

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp heeft de concept ruimtelijke strategie 'Ruimte voor bedrijven in de Economie071 gemeenten' ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Ook de colleges van de gemeenten Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude hebben dit gedaan. De strategie geeft aan hoe de gemeenten samen met het bedrijfsleven een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven willen behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen. De behandeling  van de concept strategie door de gemeenteraad zal plaatsvinden op 14 september 2020 in het politiek forum en op 21 september 2020 in de gemeenteraad.

Verwerking  inspraakprocedure
Van 19 maart 2020 tot 21 mei 2020 vond de formele inspraakprocedure plaats. De reacties zijn door de regionale stuurgroep en door de colleges van de gemeenten  verwerkt in de nieuwe concept strategie die aan de gemeenteraad wordt aangeboden.  De manier waarop de reacties verwerkt zijn, treft u in het 'reactiedocument formele inspraakprocedure' die u op www.economie071.nl kunt inzien.