Nieuwsbericht Concept gebiedsvisie Lage Zijde ter inzage

Gepubliceerd op: 01 juni 2016 10:35

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat van 2 tot en met 29 juni 2016 de concept gebiedsvisie voor het bedrijventerrein Lage Zijde voor 4 weken ter inzage ligt.

Inhoud gebiedsvisie
Het plangebied betreft het gehele gebied van het bedrijventerrein Lage Zijde. Aanleiding voor de gebiedsvisie zijn de afspraken in het samenwerkingsverband de Oude Rijnzone om de Lage Zijde te herstructureren. Met de herstructurering wil de gemeente het bedrijventerrein met circa 2.3 ha verkleinen en beter inpassen in het landschap. De eerste stap hiertoe is de verplaatsing van afvalverwerkingsbedrijf Vliko naar Zoeterwoude. In de gebiedsvisie is uitgewerkt hoe de herstructurering van de Lage Zijde vorm en invulling krijgt. De visie is tot stand gekomen in goed overleg met de ondernemers van de Lage Zijde. Voordat de gemeenteraad de gebiedsvisie Lage Zijde vaststelt kan iedereen een reactie op de visie geven.

Inzage
De concept gebiedsvisie Lage Zijde is te vinden op de gemeentelijke website www.leiderdorp.nl/lagezijde. Daarnaast is de concept gebiedsvisie tijdens openingstijden in te zien in het gemeentehuis.

Informatiebijeenkomst
Tijdens een publieksbijeenkomst op dinsdag 21 juni van 19.30 tot 21.00 uur wordt in het gemeentehuis een toelichting op de concept gebiedsvisie gegeven. Er is tevens gelegenheid vragen te stellen en een reactie op de visie te geven.

Reacties
Binnen de termijn van tervisielegging (van 2 juni tot en met 29 juni 2016) kan iedereen zijn of haar reactie op de gebiedsvisie schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

  • Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'reactie concept gebiedsvisie Lage Zijde'.
  • Digitale reacties moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gemaild naar ro@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'reactie concept Gebiedsvisie Lage Zijde'.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met AndrĂ© Stoffers, telefoonnummer 071 54 54 830.


Nadere informatie

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met André Stoffers op maandag en donderdag, telefoonnummer 071 54 54 830 of e-mail a.stoffers@leiderdorp.nl.