Nieuwsbericht Concept regionale woonagenda Holland Rijnland ter inzage

Gepubliceerd op: 16 juni 2014 00:00

De gemeenten in Holland Rijnland werken samen aan een nieuwe regionale woonagenda. Hierin staat wat de woonbehoefte is in de gemeenten in Holland Rijnland en hoe het woningaanbod per subregio op de vraag kan worden afgestemd.

De concept regionale woonagenda is nodig omdat er veranderingen zijn op de woningmarkt. Deze is bijvoorbeeld veranderd van een aanbod- naar vragersmarkt. Ook de vraag naar de woningen zelf blijkt veranderd; de woonomgeving en de nabijheid van voorzieningen wordt steeds belangrijker. Een andere reden voor de woonagenda is dat de provincie Zuid-Holland om een actualisatie vraagt van de regionale woonvisies. Regionale afstemming is daarin een eis.

Het concept regionale woonagenda Holland Rijnland ligt tot 26 augustus a.s. ter inzage in alle gemeentehuizen in Holland Rijnland en het kantoor van Holland Rijnlandaan het Schuttersveld 9 te Leiden. Het document is ook te vinden op www.hollandrijnland.net/publicaties. Als u daarop wilt reageren, kunt u tot de genoemde datum een schriftelijke zienswijze sturen naar regio Holland Rijnland t.a.v. Dagelijks Bestuur, Postbus 2300 AN Leiden o.v.v. reactie concept regionale woonagenda.

Holland Rijnland
Holland Rijnland is een vrijwillige, maar niet vrijblijvende samenwerking van en voor veertien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. Meer informatie: www.hollandrijnland.net

 Holland-Rijnland