Nieuwsbericht Concept Transitievisie Warmte Leiderdorp ter inzage

Gepubliceerd op: 24 augustus 2021 17:55

Alle gemeenten schrijven uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW). Hierin staat hoe de gemeente aardgasvrij wordt vóór 2050. Op 13 juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de concept Transitievisie Warmte Leiderdorp vrijgegeven. In de periode van 15 juli t/m 10 september 2021 ligt deze ter inzage voor inspraak. U kunt de visie digitaal inzien op www.leiderdorp.nl/aardgasvrij of de papieren versie lezen bij de receptie in het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Visie
In de Transitievisie Warmte staat aangegeven welke buurten kansrijk zijn om voor 2030 van het gas af te gaan. De TVW heeft een focus op de periode tot 2030 en wordt minimaal iedere vijf jaar herijkt. De visie is het begin van de aanpak om steeds minder aardgas te gebruiken en stapsgewijs over te stappen op duurzame warmteoplossingen in onze gemeente.

Wethouder Rik van Woudenberg: "Om van het aardgas af te gaan moeten we samenwerken. Het is aan u wat de meest passende oplossing is voor uw huis of pand. Wij zorgen ervoor dat wij de mogelijkheden voor u in beeld hebben. Haalbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke waarden om daadwerkelijk van het gas af te kunnen, daar zetten wij als gemeente ook op in. Daarnaast biedt de warmtetransitie kansen om de wijken duurzaam in te richten, waardoor het fijn wonen, werken en recreëren is in Leiderdorp, ook voor de toekomstige generaties. Laten we hier samen mee aan de slag gaan!"

Aanpak
De aanpak bestaat uit het isoleren van woningen, waardoor minder warmte nodig is. Per wijk wordt onderzocht welk alternatief voor aardgas het meest geschikt is. Dit verschilt per wijk of buurt. De gemeente heeft samen met organisaties, bedrijven en inwoners uit Leiderdorp onderzocht wat het meest logische warmtealternatief is per wijk en waar eventueel gestart kan worden met een nadere verkenning.

Zienswijze indienen
Tijdens de inspraakperiode kunt u uw reactie geven op de conceptvisie. Stuur uw zienswijze uiterlijk 10 september 2021 naar duurzaam@leiderdorp.nl onder vermelding van "Reactie op concept Transitievisie Warmte Leiderdorp". U kunt uw zienswijze ook per brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp.

Digitale informatiebijeenkomst
Op 2 september organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst over de visie. U bent van harte welkom bij deze presentatie. De gemeente vertelt welke keuzes er zijn gemaakt en hoe u kunt reageren op de voorlopige Transitievisie Warmte. Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via duurzaam@leiderdorp.nl. U ontvangt daarna een uitnodiging met de link en het tijdstip van aanvang.