Nieuwsbericht Concept verordening paracommercie

Gepubliceerd op: 18 september 2013 00:00

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Deze nieuwe wet heeft tot doel: terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren, tegengaan van alcoholgerelateerde overlast en verminderen van administratieve lasten voor ondernemers.

Paracommercie
Onder paracommercie wordt verstaan: verenigingen en stichtingen die horeca-activiteiten ontplooien die los staan van hun kernactiviteit. Voorbeelden zijn: wijk- en buurthuizen en kantines van sportverenigingen.

Voor 1 januari 2014 worden door de gemeente de regels voor de paracommercie in een verordening vastgesteld. In de paracommercie verordening worden de schenktijden van de paracommerciƫle horeca beschreven. Ook het aantal en de aard van bijeenkomsten en activiteiten zijn hierin uitgewerkt. Het doel van de verordening is het bevorderen van verantwoorde alcoholverstrekking in de paracommercie en het voorkomen van oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca.

Reacties
U kunt tot 25 september reageren op de concept verordening. Meer informatie vindt u op www.leiderdorp.nl/drankenhoreca. Reacties kunt u mailen naar Daan Koopmans dkoopmans@leiderdorp.nl.
Het streven is de verordening aan te bieden aan de gemeenteraad op 25 november 2013.