Nieuwsbericht Concept verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ter inzage

Gepubliceerd op: 23 juli 2014 00:00

Per 1 januari 2015 gaat de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) in. De gemeente wordt daarmee onder andere verantwoordelijk voor de individuele begeleiding en de dagopvang. Samen met de gemeenten in de Leidse regio is een Verordening Wmo 2015 opgesteld. Het college van Leiderdorp heeft op 15 juli besloten om de concept verordening voor inspraak vrij te geven.

De concept verordening en het format voor de inspraak zijn te vinden in de bijlage in de rechtermarge. Ook is een exemplaar in te zien bij de publieksbalie op het gemeentehuis. De inspraakperiode loopt tot en met 1 september 2014. Tijdens deze inspraakperiode kunt u als belanghebbende reageren. De gemeenten in de Leidse regio nemen daarna kennis van uw reactie.

U kunt tot en met 1 september per e-mail reageren naar p.paardekoper@leiderdorp.nl.