Nieuwsbericht Conceptsubsidieverordening 2012 ter inzage

Gepubliceerd op: 12 oktober 2011 00:00

Op 11 oktober 2011 stelde het college van burgemeester en wethouders de concept Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2012 vast. Met deze nieuwe verordening streeft de gemeente naar een verdere vereenvoudiging van het subsidieproces. De indienings- en verantwoordingseisen worden in de nieuwe verordening afhankelijk gesteld van de hoogte van de subsidie. Uitgangspunt is: hoe lager de subsidie, hoe minder regels.

De termijn voor inspraak is door het college vastgesteld op vier weken. Van 12 oktober tot en met 8 november ligt de conceptverordening ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt de conceptverordening ook vinden op onze internetsite.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 9 november 2011 hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken. Richt u deze aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker subsidiebeleid Peter de Laaf. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (071) 54 54 844 of via pdelaaf@leiderdorp.nl.